Language

Pau Casals, 2. Bellreguard (Valencia)

96 280 58 74

Language

Activitats

ACTIVITATS D’EDUCADORS I MONITORS SAFRÀ SAFOR

Jocs senzills, manualitats, dibuix, música, jocs, balls, etc.

TIPUS D’ACTIVITATS

Programarà les seues activitats sent responsable del seu grup, prenent les decisions oportunes, coordinant-se amb la resta en labors d’ajuda i suport, i elevant les possibles propostes al Coordinador.

Comunicar-se fluidament i constantment amb el coordinador per a resoldre qualsevol tipus de necessitat.

Diàriament elaborarà un comunicat d’incidències que farà arribar al coordinador.

EXEMPLE D’ACTIVITATS

• Jocs senzills i fàcilment aplicables, com són els jocs populars (tella, corda, mocadoret, …)
• Manualitats, dibuix i papiroflèxia per a decorar l’espai dedicat al menjador amb motius adequats al moment (com poden ser Carnestoltes, Nadal, les distintes estacions de l’any, …)
• Música, jocs, balls i espectacles infantils, pensats per a potenciar, entre altres coses, l’expressió corporal i el sentit del ritme (jocs com la cadireta, lectura de contes i la seua interpretació…) .
• Activitats esportives: futbol, bàsquet, voleibol, etc..